Oznam - obrady v Novom dome smútku a v Starom dome smútku

12.03.2020 14:33

Dňa 09.03.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Verejnou vyhláškou č: OLP/2405/84443 ROZHODNUTIE,
ktorým nariaďuje nasledovné OPATRENIE:
„Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám zakazuje
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy.“
Na základe uvedeného vydáva spoločnosť BELA, s.r.o. - prevádzkovateľ pohrebísk
v meste Krupina nasledovné rozhodnutie:
Pohrebných obradov sa v Novom dome smútku a
v Starom dome smútku môžu zúčastniť výlučne blízke osoby.
Toto obmedzenie platí od 12.03.2020 do odvolania.

Účastníkov pohrebu žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.
Účastníkov pohrebu tiež žiadame o rešpektovanie rozhodnutia Krízového štábu
mesta Krupina z dňa 11.03.2020, ktorým vyzýva k zmene spôsobu
vyjadrenia sústrasti a to úklonom hlavy namiesto podania rúk.