Oznam - obrady v Novom dome smútku a v Starom dome smútku

15.10.2020 12:00

Dňa 14.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

OPATRENIE č. OLP/8326/2020

Na základe uvedeného opatrenia vydáva spoločnosť BELA, s. r. o.

- prevádzkovateľ pohrebísk v meste Krupina nasledovné rozhodnutie:

Pohrebných obradov v Novom dome smútku

sa môže zúčastniť maximálne 10 osôb.

Pohrebných obradov v Starom dome smútku

sa môžu zúčastniť maximálne 3 osoby.

Vstup do domov smútku je povolený len s prekrytými

hornými dýchacími cestami - ústa aj nos (napríklad rúško, šál, šatka).

Pri vstupe do domov smútku je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.

V domoch smútku a rovnako aj v priestoroch cintorínov je potrebné

(okrem členov spoločnej domácnosti) dodržiavať predpísaný

odstup 2 metre od ostatných účastníkov obradu, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), a nepodávať si ruky.

Toto obmedzenie platí od 14.10.2020 do odvolania.

Účastníkov pohrebu žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.