Oznam - obrady v dome smútku a cintoríne pre maximálne 6 osôb

01.01.2021 12:00

Dňa 31.12.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VYHLÁŠKU č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Na základe uvedeného opatrenia vydáva spoločnosť BELA, s. r. o.
- prevádzkovateľ pohrebísk v meste Krupina nasledovné rozhodnutie:
    
Pohrebných obradov v dome smútku a cintoríne
sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb.


Vstup do domov smútku je povolený len s prekrytými
hornými dýchacími cestami - ústa aj nos (napríklad rúško, šál, šatka).

Pri vstupe do domov smútku je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.
V domoch smútku a rovnako aj v priestoroch cintorínov je potrebné
(okrem členov spoločnej domácnosti) dodržiavať predpísaný
odstup 2 metre
od ostatných účastníkov obradu, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), a nepodávať si ruky.
Toto obmedzenie platí od 01.01.2021 do odvolania.
Účastníkov pohrebu žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.