Služby

Naša pohrebná služba Vám ponúka služby v odbore pohrebníctva a servis spojený s poslednou rozlúčkou. Smútočný obrad je transformujúcim rituálom a dôležitou súčasťou života pozostalých, ktorí vyjadrujú úctu k zosnulému. Rozlúčka zároveň vyjadruje vzťah k našim predkom a koreňom.

Zabezpečujeme všetky služby vzťahujúce sa k poslednej rozlúčke s Vašimi blízkymi. Vyberte si z ponuky našich služieb. Náš ochotný a vždy chápajúci profesionálny tím Vám je k dispozícii i v tých najťažších chvíľach.