2019

2019131 Božena Bučanová

2019130 Viera Andreánska

2019129 Jolana Mojžišová

2019128 Jolana Mojžišová

2019127 Anna Nejepinská

2019126 Ľubomíra Kocmanová

2019125 Zita Lehocká

2019124 Zita Lehocká

2019123 Zita Lehocká

2019122 Zita Lehocká

2019121 Zita Lehocká

2019120 Oľga Baculíková

2019119 Ján Brodniansky

2019118 Monika Gondová

2019117 Ing. Gabriela Žuffová

2019116 Maroš Gálus

2019115 Jozef Kadáši

2019114 Rudolf Bartoš

2019113 Emília Kvasová

2019112 Emília Kvasová

2019111 Emília Kvasová

2019110 Stanislav Siebenštich

2019109 Mária Ďurišová

2019108 Dana Šípková

2019107 Dana Šípková

2019106 Martin Hraško

2019105 Róbert Filip

2019104 Emília Pavlendová

2019103 Jana Šebianová

2019102 Zoltán Forgáč

2019101 Margita Petrášová

2019100 Margita Petrášová

2019099 Mária Grnáčová

2019098 Miroslav Bukovčan

2019097 Janka Lánska

2019096 Mária Knožková

2019095 Mária Grnáčová

2019094 Jozef Krilek

2019093 Alena Korbeľová

2019092 Miroslav Novák

2019091 Mária Bezeková

2019090 Mária Bezeková

2019089 Ján Hajduk

2019088 Danica Šemodová

2019087 Danica Šemodová

2019086 Anna Mokošová

2019085 MUDr. Ľubomír Repaský

2019084 Eva Debnárová

2019083 Kamil Gregáň

2019082 Ján Brodniansky

2019081 Dana Chudá

2019080 Štefan Kurnas

2019079 Štefan Kurnas

2019078 Libor Valta

2019077 Mgr. Ingrid Machovičová

2019076 Jolana Dendišová

2019075 Martin Melich

2019074 Ľubomír Polievka

2019073 Ján Melich

2019072 Ján Melich

2019071 Ján Melich

2019070 Marián Pšída

2019069 Marián Pšída

2019068 Ľubomíra Kocmanová

2019067 Mgr. Anna Surovcová

2019066 Milan Fojtík

2019065 Ľubomír Dado

2019064 Ľubomír Dado

2019063 Marián Cibuľa

2019062 Zdenka Zeljenková

2019061 Marta Ďuríková

2019060 Votech Šando

2019059 Eva Brodnianska

2019058 Ing. Jozef Vahančík

2019057 Ján Vodnák

2019056 Tibor Uličný

2019055 Dušan Remiar

2019054 Lotka Čunderlíková

2019053 Renáta Bartíková

2019052 Ľubomír Fürhoffer

2019051 Alena Kuzmová

2019050 Eva Krčová

2019049 Ján Števťať

2019048 Anna Sladkayová

2019047 Beata Melichová

2019046 Ján Mokoš

2019045 Marta Lendvorská

2019044 Beáta Podmanická

2019043 Ján Slamka

2019041 Helena Gloziková

2019040 Helena Gloziková

2019039 Stanislav Dado

2019038 Pavol Brodniansky

2019037 Pavol Brodniansky

2019036 Erika Klinková

2019035 Dušan Mičuda

2019034 Jaroslav Hlásny

2019033 Monika Antalíková

2019032 Miroslava Poliaková

2019031 Miroslava Poliaková

2019030 Oľga Gregáňová

2019029 Božena Polcíková

2019028 Július Bystriansky

2019027 Vlasta Matyašová

2019026 Zdenka Kováčová

2019025 Gabriela Výbochová

2019024 Marta Remiarová

2019023 Mária Chlepková

2019022 Ing. Miroslav Divok

2019021 Helena Hanesová

2019020 Emília Zošiaková

2019019 Marta Silvanová

2019018 Jaroslav Šouc

2019017 Anna Dlhošová

2019016 Anastázia Výbochová

2019015 Blažena Fertšeková

2019014 Anna Dadová

2019013 Ľuboš Kyseľ

2019012 Jozef Kolík

2019011 JUDr. Ľubomír Spodniak

2019010 Jozef Kolík

2019009 Anna Peressényová

2019008 Radoslav Feja

2019007 Anna Baculíková

2019006 Emília Dendišová

2019005 Ondrej Dobák

2019004 Miroslava Očovská

2019003 Valéria Ďuricová

2019002 Ján Francisci

2019001 Ján Francisci