2020

2020072 Bc. Ingrid Hašková

2020071 Štefánia Eröšová

2020068 Katarína Baťová

2020067 Mária Baťová

2020058 Ján Grnáč

2020057 Renáta Bartíková

2020056 Matej Miko

2020055 Václav Zubčák

2020054 Peter Almášy

2020053 Katarína Jakubičková

2020052 Jozef Fraňo

2020051 Alena Filipová

2020049 Jolana Fojtíková

2020048 Edita Kováčová

2020046 Emília Paulínyová

2020045 Emília Paulínyová

2020044 Emília Paulínyová

2020043 Emília Paulínyová

2020042 Oľga Filipová

2020041 Jana Kamienková

2020040 Ing. Adrián Fonód

2020039 Juraj Argayj

2020038 Juraj Argay

2020037 Jolana Gregáňová

2020036 Mariana Kyseľová

2020035 Pavel Alakša

2020034 Peter Filip

2020033 Pavel Grnáč

2020032 Ingrid Kyseľová

2020031 Zoltán Forgáč

2020030 Ján Gonda

2020029 Anna Risková

2020028 Ľubomír Cefer

2020027 Olina Selecká

2020026 Milan Ivanič

2020025 Alžbeta Cakoiová

2020024 Margita Ližbetinová

2020023 Lýdia Búliková

2020022 Martin Frčka

2020021 Mgr. Lenka Sládečková

2020020 Mgr. Lenka Sládečková

2020019 Jozef Murín

2020018 Sabina Fógelová

2020017 Martin Kováč

2020016 Anna Fidlušová

2020015 Dušan Kováč

2020014 Dušan Kováč

2020013 Soňa Selecká

2020012 Anna Cibuľová

2020011 Anna Cibuľová

2020010 Martin Kohút

2020009 Alena Jantošková

2020008 Drahuša Kresanová

2020007 Pavel Ivanič

2020006 Pavel Ivanič

2020005 Emília Dendišová

2020004 Emília Dendišová

2020003 Anna Barančoková

2020002 Ing. Žaneta Maliniaková

2020001 Anna Chrieňová