Smútočný obrad je transformujúcim rituálom a dôležitou súčasťou života pozostalých, ktorí aj prostredníctvom tohto obradu vyjadrujú úctu k zosnulému a vďaku za jeho život. Rozlúčka zároveň vyjadruje vzťah k našim predkom i koreňom a na neposlednom mieste tiež naše eschatologické očakávanie a nádej.

Naša pohrebná služba s dlhoročnými skúsenosťami Vám ponúka rozsah služieb spojených s poslednou rozlúčkou, kde si každý môže podľa svojich predstáv, možností a v zmysle tradícií, či mimo nich zvoliť spôsob a priebeh poslednej rozlúčky s blízkym človekom. Tento pohrebný akt bude tak dôstojným odchodom zomrelého. Zaistíme všetko potrebné, aby sme Vám pomohli v tejto ťažkej chvíli.

Vyberte si z ponuky našich služieb. Náš ochotný a vždy chápajúci profesionálny tím Vám je k dispozícii i v tých najťažších chvíľach.