Keď blízky odchádza

Kontakt

Adresa:

BELA, s.r.o.                                 

Obchodná ulica 545/1

963 01 Krupina


IČO: 36024864

IČ DPH: SK2021323777

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 4879/S

Telefón:                                             
0905 254 031 (24h služba)

0918 184 817 (predajňa)

045 55 216 59 (kvety, hr. miesta)

E-mail:

poslbela@gmail.com

poslbela@poslbela.sk