Otváracia doba pohrebiska

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti

a) v mesiacoch január, február, marec,

   október, november, december, .............denne od 8.00 hod. do 19.00 hod.

b) v mesiacoch apríl, máj, september, .....denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.      

c) v mesiacoch jún, júl, august, ..............denne od 7.00 hod. do 21.00 hod.

d) v období od Zeleného štvrtka do Veľkonočného pondelka ....neobmedzene

e) v období od 25. októbra do 8. novembra ............................neobmedzene

f) v období od 23. decembra do 27. decembra ........................neobmedzene.

 

2. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť.

 

Mimo otváracej doby je vstup na cintorín zakázaný!