Keď blízky odchádza

Otváracia doba pohrebiska

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti
a) v mesiacoch január, február, marec,
október, november, december, ........................ denne od 8.00 hod. do 19.00 hod.
b) v mesiacoch apríl, máj, september, .......... denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.
c) v mesiacoch jún, júl, august, ......................... denne od 7.00 hod. do 21.00 hod.
d) v období od Zeleného štvrtka do Veľkonočného pondelka .... neobmedzene
e) v období od 25. októbra do 8. novembra ..................................... neobmedzene
f) v období od 23. decembra do 27. decembra ................................ neobmedzene.

2. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť. Mimo otváracej doby je vstup na cintorín zakázaný!

Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krupina (VZN 1/2023)