Keď blízky odchádza

Parte

Obrady v Novom dome smútku pre maximálne 50 osôb

Na základe zmien v opatreniach platných od 14.06.2021 vydáva spoločnosť BELA, s. r. o.
- prevádzkovateľ pohrebísk v meste Krupina nasledovné rozhodnutie:

Pohrebných obradov v Novom dome smútku
sa môže zúčastniť maximálne 50 osôb.

Vstup do domov smútku je povolený len s prekrytými
hornými dýchacími cestami - ústa aj nos (respirátor).

Pri vstupe do domov smútku je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.
V domoch smútku a rovnako aj v priestoroch cintorínov je potrebné
(okrem členov spoločnej domácnosti) dodržiavať predpísaný
odstup 2 metre
od ostatných účastníkov obradu, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), a nepodávať si ruky.
Toto obmedzenie platí od 14.06.2021 do odvolania.
Účastníkov pohrebu žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.