Keď blízky odchádza

Parte

Obrady v Novom dome smútku pre maximálne 10 osôb

Dňa 16.04.2021 bola vo Vestníku vlády Slovenskej republiky uverejnená vyhláška (č. 186) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Na základe uvedeného opatrenia vydáva spoločnosť BELA, s. r. o.
- prevádzkovateľ pohrebísk v meste Krupina nasledovné rozhodnutie:

Pohrebných obradov v Novom dome smútku
sa môže zúčastniť maximálne 10 osôb.

Vstup do domov smútku je povolený len s prekrytými
hornými dýchacími cestami - ústa aj nos (respirátor).

Pri vstupe do domov smútku je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky.
V domoch smútku a rovnako aj v priestoroch cintorínov je potrebné
(okrem členov spoločnej domácnosti) dodržiavať predpísaný
odstup 2 metre
od ostatných účastníkov obradu, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), a nepodávať si ruky.
Toto obmedzenie platí od 16.04.2021 do odvolania.
Účastníkov pohrebu žiadame o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.